SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Välkommen till IF Skövde Karate Kai!

Vill du bli starkare? Hälsosammare? Öka din självkänsla? 

 

Då har du kommit rätt! På IF Skövde Karate Kai hittar du träning som stärker både kroppen och själen. 

 
Vill du börja träna hos oss? Klicka här! för registrering.
Samma länk kan användas för adressändring.


Kolla även in vår grupp på facebook!
 
 
 
Notera att tai chin tar emot nya året runt. Karaten däremot har prova på tillfälle endast under februari och september. För knattenybörjare (8-12 år) gäller samma månader de gånger vi har intagning. Information om nybörjarstart läggs ut på hemsidan under januari och augusti. Se respektive flik/undersida för mer information.
Hjälp med att söka projektstöd IF
2024-02-14 22:51

Styrelsen önskar hjälp med goda ideer för att kunna söka medel från Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Läs fundera och prata med ordförande Andreas eller kassören Virpi eller någon annan i styrelsen.

 

Läs gärna först: https://www.budokampsport.se/wp-content/uploads/2024/02/Projektstod-IF-Barn-och-ungdomsidrott-2024-2025.pdf

 

https://www.budokampsport.se/klubb/bidrag/projektstodif/

 

Vi kan söka:

Trygga idrottsmiljöer (upp till 75 000 kronor)

Trygg, jämställd och inkluderande idrottsmiljö

En värdegrund är en förutsättning för att kunna söka stödet.

Projekt initierat av unga. En projektgrupp på minst 4 personer (max en person över 25 år).

Målet med projektet ska vara att barn och unga (7-25 år) upplever föreningsidrotten som en trygg, jämställd och inkluderande verksamhet som de vill vara en del utav.

Möjligt bidrag upp till 75 000 kr.

Tips! Hör av er till er RF-SISU kontakt och kolla om de kan hjälpa till med ansökan.

 

eller

 

Kampsportsskolan (upp till 30 000 kronor)

Syftet med Kampsportsskolan

  • Barn får möjlighet att testa på glädjefylld fysisk aktivitet genom kampleken
  • Barn får uppleva kampsportens positiva effekter genom kampleken
  • Ungdomar får möjlighet att prova på att vara ledare

Föreningar har olika förutsättningar och väljer därför själva över praktiska detaljer som till exempel dagar, tider och plats.

Föreningar får tillgång till utbildning, informationsbroschyr och mallar för marknadsföring.

Möjligt stöd att söka 30 000 kr.

Bidraget kan gå till lokalhyra, ledarförsörjning, marknadsföring, utrustning för Kampsportsskolan

e-passi, lägg gärna på 117 kr
2023-01-09 21:19

Du som betalar med e-passi får gärna lägga till 117 kr för administrativ avgift som e-passi debiterar klubben. De tar alltså 12 %!!

Kassören får en notis när du har gjort din inbetalning till e-passi.

 

Prata gärna med din arbetsgivare om du inte kan betala direkt och mot kvitto få ersättning av arbetsgivaren. 

 

Tack!

Antidoping - viktigt ämne
2020-01-12 10:30
Tänk på att dopingkontroll kan även genomföras i träningsmiljö, dvs. inte enbart på landslagsaktiva. Du är ansvarig för det du äter/ dricker.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet meddelar följande.

Två rekommendationer blir krav vid årsskiftet.

fr.o.m. 1/1 2020 är obligatoriskt för alla landslagsaktiva inom SB&K:s idrotter att genomföra Ren Vinnare.  https://www.renvinnare.se/  
fr.o.m. 1/1 2020 är obligatoriskt att den förening som arrangerar ett SM inom SB&K:s idrotter genomfört Vaccinera klubben. https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/utbildningfakta/Utbildning/Vaccineraklubben/

Antidopingprogrammet finns tillgängligt på www.budokampsport.se/antidoping

I år lanserade SB&K en film, använd gärna filmen vid t.ex. landslagssamlingar inför att aktiva ska genomföra Ren Vinnare. Filmen https://solidsport.com/budokampsport/watch/antidoping-full-version

Korrekt information är självklart viktigt inom området.
För att ni inte ska behöva uppdatera er generella antidopinginformation om t.ex. dispenser, röd-gröna listan osv. på respektive hemsida hänvisa gärna direkt till SB&K eller Svensk Antidoping.

På budokampsport samlas information på sidan  www.budokampsport.se/antidoping  

Svensk Antidoping hittar ni här https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/

Årsmöte 2020
2019-12-22 00:06
Den 26 januari (en söndag) kl 1100 hålls årsmötet för vår förening. Alla medlemmar kallas för att närvara. Mötet tar ca 1½-2 timmar. Ingen behöver vara rädd för att överraskande bli invald till något. Valberedningen har kontaktat kandidaterna i förväg. Välkomna!

Årsmöte för IF Skövde Karate Kai
2019-01-03 17:35
Den 2 februari (en lördag) kl 1230 hålls årsmötet för vår förening. Alla medlemmar kallas för att närvara. Mötet tar ca 1½-2 timmar. Ingen behöver vara rädd för att överraskande bli invald till något. Valberedningen har kontaktat kandidaterna i förväg. Välkomna!

Preliminär dagordning:

DAGORDNING vid ÅRSMÖTE 2019-02-02 kl 12.30

PLATS: KLUBBLOKALEN, SKÖVDE

 

§ 1                Mötets öppnande

§ 2                Upprop och fastställande av röstlängd

§ 3                Mötets utlysning

§ 4                Fastställande av dagordning

 

§ 5                Val av ordförande för mötet

§ 6                Val av sekreterare för mötet

§ 7                Val av två justeringsmän samt två rösträknare

 

§ 8                Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

 

§ 9                Styrelsens resultat- och balansräkning för 2018

 

§ 10              Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning                        under 2018

 

§ 11              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid                          revisionen avser, 2018

 

§ 12              Budget för 2019

 

§ 13              Fastställande av medlemsavgifter för 2019 och                            diskussion om medlemsavgift för 2020

 

§ 14              Val av

 

a)   två ledamöter i styrelsen för en tid av tre (3) år

b)  minst två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av tre (3) år för 1/3 av styrelsen

c)  lämpligt antal suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år

 

§ 15            Val av två revisorer och en suppleant för en tid av                          ett (1) år.

 

§ 16              Val av valberedning (tre personer varav en är                                sammankallande) för 2019.

 

§ 17              a) Val av ombud till SBKF möten.

          b)  Val av ombud till Region Väst, SBKF möten.

          c)  Val av ombud till VIF möten.

          d)  Val av ombud till SKK möten.

          e)  Val av ombud till SWTCCA möten.

 

§ 18              Behandling av förslag som väckts eller inlämnats till                     styrelsen av röstberättigad medlem minst 25 dagar,                      dock för förslag om stadgeändring eller                                    upplösning av föreningen senast 30 dagar, före                          mötet.

 

§ 19              Övriga frågor   

 

§ 20              Mötets avslutande

Idrottsgalan 2019
2018-10-17 07:09

Ordning i våra lokaler
2018-09-16 11:28
Vi behöver alla hjälpa till med att hålla ordning i vår förenings lokaler. Det är tyvärr så att någon annan inte kommer att tömma soptunnor, papperskorgar, sätta på och tömma diskmaskinen med mera. Vår gemensamma lokal är ju vårt gemensamma ansvar. Ta en titt när du är på väg ut. Behöver soptunnan i köket tömmas? Det står en grön stor soptunna utanför entrén att tömma den i. Är diskmaskinen full? Sätt på den? Är den färdig? Plocka ur den. Finns det tomma förpackningar i entrén och du har vägarna förbi en återvinningstation? Ta med dem. Tack för hjälpen att hålla våra lokaler i gott skick! 
Nyheter från våra grupper
Vuxna, 10/10 23:21 
Tai Chi, 11/12 09:03 
Tai Chi, 10/06 09:31 
Vuxna, 06/10 08:51 
Vuxna, 28/09 16:12