SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Rutin vid misstanke om att barn far illa
Rutinen är framtagen för tränare i föreningen och har godkänts i styrelsen

Bakgrund
Barns rättigheter måste alltid respekteras. Det är vår skyldighet och vårt ansvar att
alltid värna om barn, att beakta deras intressen och att behandla dem med lika värde
och respekt.

Barn kan fara illa på olika sätt, både känslomässigt och kroppsligt. Det kan gälla allt
från att de utsätts för eller ser våld eller sexuella övergrepp, till att de inte får mat och
rena kläder. Vuxna ansvarar för barn och ska se till att de växer upp tryggt och
säkert. Vuxna behöver göra något om barn far illa. Ibland behöver kommunens
socialtjänst kopplas in.

Så kan barn fara illa
Barn kan fara illa på många sätt, och det kan skada ett barn allvarligt både nu och i
barnets framtida liv. Att fara illa kan vara många olika saker:
 • Fysisk misshandel kan vara att någon slår, sparkar, nyper eller på andra sätt skadar                                        barnet kroppsligt. Enligt lag är det förbjudet i Sverige att slå barn. Det gäller alla, även                                 föräldrar och vårdnadshavare. Förutom att man inte får slå barn innebär det att man                                             till exempel inte får dra barnet i örat, snärta på fingrarna eller ta ett hårt tag i armarna                                       och skaka barnet.
 • Psykisk misshandel är att någon hotar, hånar, nedvärderar, fryser ut, ger orimliga                                        bestraffningar, är elak eller på andra sätt kränker barnet. Det kan också vara att till                                          exempel någon låser in barnet eller att barnet tvingas höra, eller se på när en                                          närstående utsätts för våld eller sexuella övergrepp.
 • Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot någons vilja. En sexuell handling                              med ett barn är alltid ett övergrepp. Det är olagligt även om barnet tar initiativet.
 • Att inte ge barnet tillräckligt god omsorg kan vara att inte ge barnet mat, kläder,                                          sjukvård, utbildning, omtanke eller på annat sätt inte sköta om barnet eller lyssna till barnets behov.
 • Att barnet far illa av sitt eget beteende kan till exempel vara att barnet har ett                                            beteende som gör att hen skadar sig själv, till exempel med droger,                                                  självskadebeteende, exploaterar sig sexuellt, eller skadar andra allvarligt.
Att ett barn far illa kan märkas på olika sätt
Barn som far illa påverkas både psykiskt, fysiskt och socialt. Barnets förtroende för de vuxna
som ska stå för trygghet skadas om det dessutom är en förälder, vårdnadshavare eller
annan närstående som utsätter barnet för något. Det gör det oftast ännu svårare för barnet
att våga prata om det svåra och att hantera och bearbeta sin situation.

Barn som upplever utsatthet och blir misshandlade får en sämre självkänsla. Det gör att de
litar mindre på andra människor. Det blir svårare för barnet att lära sig hantera konflikter om
hen upplever våld och misshandel, eller andra övergrepp.

Tecken på att barn och unga far illa
Barn är individer och kan må dåligt på många olika sätt, och av olika anledningar. Varje
person som far illa har olika sätt att reagera och hantera det.

Barnet kan till exempel ha ett eller flera av dessa besvär:

 • nervös
 • orolig
 • mycket arg
 • irriterad
 • ledsen
Det är också vanligt att ha besvär i kroppen på något sätt. Det kan till exempel vara ett eller
flera av dessa besvär:

 • ont i magen
 • ont i huvudet
 • ångest
 • sömnsvårigheter
En del barn är borta mycket från skolan, kränker andra barn, skadar sig själv, begår brott
eller använder droger.

Det finns också barn som inte visar utåt att de far illa. De tystnar och drar sig undan. En del
barn är mycket ensamma.

Barnet kan också ha skador på eller i kroppen, så som blåmärken, svullnader och
brännskador.

Vad ska jag göra om jag misstänker att ett barn far illa?
Barn som far illa behöver personer i sin omgivning som ser vad som händer, bryr sig om och
vågar göra något. Ibland kan vuxna som misstänker att ett barn far illa välja att inte göra
något, eftersom de inte vet vad de ska göra eller för att de tror att det kan bli värre för barnet
om de lägger sig i. Men varje barn som far illa är i behov av att någon ser hen och gör något.

Lyssna på barnet
Det viktigaste du kan göra om ett barn berättar något svårt för dig, är att lyssna och visa
intresse. Genom att lyssna hjälper du barnet att berätta. Det är bra att låta barnet berätta i
sin egen takt. Det är också viktigt att du har tid att lyssna när barnet vill prata.

Det kan väcka förskräckelse och svåra känslor att lyssna på ett barn som har upplevt svåra
saker. Det är viktigt att försöka låta bli att visa det för barnet. Annars kan hen känna att du
inte orkar lyssna, eller att du tycker att hen eller någon som hen berättar om är dåliga.

Det är viktigt att barnet känner att hen behöver och har rätt att få hjälp, så att det som är
dåligt ska sluta. Det gäller oavsett vad barnet berättar. Det är också viktigt att barnet känner
att du tror på hen.

Att ha någon att prata med ökar möjligheten för barnet att kunna hantera sitt mående, och att
hitta sätt att lita på att någon kan hjälpa till.

Fråga också barnet om hen har något förslag på hur ni skulle kunna få hjälp i det svåra.
Berätta sedan hur du tänker gå vidare så att barnet får den hjälpen, och när du tänker prata
med hen igen.

Alla barn har rätt att få växa upp utan våld och skyddas mot alla former av utnyttjande,
övergrepp, kränkningar och diskriminering.

Barn har också rätt att ha någon som bryr sig om dem och ser till att de utvecklas på ett bra
sätt. Barn har rätt att bli väl omhändertagna och bemötta med kärlek och respekt.

Anmälan om att ett barn far illa – Hur du går tillväga

 • Om en tränare inom Skövde Karate Kai misstänker eller känner till att ett barnfar illa bör det anmälas till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Kontakta Socialjouren i Skaraborg.
 • Om du känner dig tveksam prata omgående med en tränarkollega alternativt någon i styrelsen.
 • Det finns inga formella krav på anmälan, men det är alltid bra med en skriftlig anmälan.
 • I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till            socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL).
 • Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar                               vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Kontaktuppgifter till socialjouren

Telefonnummer
0500-49 74 21, 0500-49 74 22

Öppettider
17:00-23:00 måndag, tisdag, onsdag, torsdag
16:00-01:00 fredag
15:00-01:00 lördag
15:00-23:00 söndag

Övrig tid
Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger för akuta
anmälningar via SOS-alarm på telefonnummer 112.

Info om hur socialjouren arbetar
Om du är orolig för ett barn eller en ungdom och det inte kan vänta tills dess att
ordinarie socialtjänst öppnar kan du kontakta socialjouren och göra en orosanmälan.
Det kan handla om barn eller ungdomar som far illa exempelvis vid misshandel,
bristande tillsyn eller som utsätter sig själva för fara.

När socialjouren tar emot en orosanmälan görs en skyddsbedömning. En
skyddsbedömning innebär att socialjouren bedömer om barnet eller ungdomen är i
behov av akut skydd. Vårdnadshavare har rätt att ta del av samtliga uppgifter i
anmälan. Det finns endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla uppgifter till
vårdnadshavare eller till den som anmälan gäller, detta avgörs ytterst av domstol.
Socialjouren rapporterar orosanmälan till ordinarie socialtjänst som tar över ansvaret
för ärendet när de åter är i tjänst.