SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Antivålds policy
IF Skövde Karate Kai har ungefär 117 medlemmar 2019 fördelat på 104 som utövar kyokushin karate och 13 som praktiserar wudang tai chi chuan. 

Föreningen är HELT ideell vilket innebär att ALLA betalar FULL träningsavgift VARJE termin. Tränare, instruktörer, funktionärer och alla andra som jobbar får ingen lön för allt det jobb de lägger ner under terminerna. Med denna värdefulla grund har vi blivit en stor och respekterad klubb som lyckats köpa loss och renovera den lokal som vi idag tränar i. 

Knatteverksamheter inom kyokushin bedrivs i separata grupper mellan 8 –12 år. Vid 13 års ålder flyttas ungdomarna över till junior & vuxengruppen. 

Vi har cirka 50 ungdomar engagerade i vår knatteverksamhet, från Skövde och hela Skaraborgsområdet. De tränar en gång i veckan, en timme i stöten. 

Skulle ni vilja vara med och övervaka en träning för att se hur det går till, tveka inte att höra av er till oss så ordnar vi det. 

IF SKK samarbetar med SISU och Svenska Budo & Kampsportförbundet för fortbildning av våra instruktörer. Inom IF SKK har vi som mål att alla instruktörer kontinuerligt skalförbättra sina idrottspedagogiska kunskaper. Vi har ett flertal speciellt utbildade barninstruktörer som genomgått kurser och utbildningar med inriktning på idrottslig barn- och ungdomsverksamhet. 

Genom regelbunden karateträning kommer barnen och ungdomarna utvecklas och de moraliska värderingarna öka avsevärt. 

BAKGRUND 
Med tanke på det sätt som kyokushin karate ibland felaktigt speglas i vårt samhälle & media, framför allt i samband med olika våldsincidenter så vill vi i IF SKK aktivt jobba för ett samhälle utan våld och lära människor budons verkliga värderingar. Andra positiva egenskaper som kommer med träningen är självkontroll, ödmjukhet, kroppskontroll, god fysik, respekt, fokusering och mycket mer som kan komma till pass i dagens stressade samhälle. Detta innebär att vi arbetar för att: 

FÖREBYGGANDE & AKTIV 
•       De föräldrar vars ungdomar tränar hos IF SKK ska känna trygghet och veta att vi jobbar för fostran,                 etik och moral. 
•       Om konfrontation uppstår ska medlemmen veta att; ”bättre fly än illa fäkta”. Våra medlemmar ska                 aldrig gå till attack, varken psykiskt eller fysiskt (vare sig i ord eller handling). Dessutom... 
•       Vid varje terminsstart har vi ett återkommande föräldramöte för alla knatteföräldrar, där vi tar upp                 klubbens höga moraliska värderingar samt vart klubben står i varje avseende. Allt från doping till att               bruka våld utanför dojon. Detta tar vi också med barnen. 
•        Om en/flera medlemmar bevisligen har brukat våld utanför dojon, då i angripande syfte, innebär detta           ett brott mot den överenskommelse hon/han har med klubben. Medlemmen kan uteslutas, varnas och             beläggs med träningsförbud samt att kontakt tas med föräldrarna. Medlem kan överklaga till SBKF                 (Svenska Budo & Kampsportörbundet). 
•       Om en/flera medlemmar är under pågående utredning om att ha brukat våld så innebär detta en risk               för att överenskommelsen med klubben bryts. Medlemmen kan då av styrelsen beläggas med                         träningsförbud under den tid utredningen pågår. Medlem kan överklaga till SBKF (Svenska Budo &                 Kampsportörbundet). 
•       Klubbens medlemsregister är öppet för polis och myndigheter i de fall de önskar.

Budo
Kampens väg
Svenska Budo & Kampsporförbundet inrymmer flertalet av de österländska kampkonsterna (utom judo och taekwondo, som har egna förbund). Ordet budo är det japanska samlingsnamnet för kampkonsterna, men redan när man försöker översätta detta begrepp märks skillnaden mot västerländska idrotter tydligt. 

Termen består av två ord. Det första är bu, som brukar översättas krig eller strid, men som skrivs med ett tecken vilket inrymmer symbolerna för att stoppa och hillebard. Sålunda ska det helst tolkas som: "använd inte hillebarden", alltså en väg bort från striden. 

Det andra tecknet, do, är ännu mer komplext. Enkelt kan det översättas till "väg" men då inbegrips hela den österländska tradition som ser denna väg som en livslång promenad mot insikt och vad vi i väst skulle kalla självförverkligande. 

Skrivtecknet, som är återgivet här bredvid i friare kalligrafisk stil, har två delar - huvud och ett hejdat steg. Man ska stanna upp i sin promenad och begrunda vart stegen bär, vart vandringen leder. 

Sammantaget kan alltså budo översättas som "vägen bort från striden". Detta ideal märks också i att de grundläggande teknikerna i samtliga budoarter är defensiva - de förutsätter att man utsätts för ett angrepp. Denna väg ska inte bara göra striden om intet, utan också i den processen leda till insikter som har värde långt utanför kampsporternas arenor.