Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!
Välkommen till IF Skövde Karate Kais hemsida!

Välkommen att ge förslag på förbättringar m.m. på hemsidan!

Kolla även in vår grupp på facebook!

Vill du börja träna hos oss? Klicka här! för registrering.
Samma länk kan användas för adressändring.

Notera att tai chin tar emot nya året runt. Karaten däremot har prova på tillfälle endast under februari och september. För knattenybörjare (8-12 år) gäller samma månader de gånger vi har intagning. Information om nybörjarstart läggs ut på hemsidan under januari och augusti. Se respektive flik för mer information.
Fixardag 2019
2019-04-29 22:57

Det är snart dags för fixardag för våren, den 4 maj! (2019)

Föreningen äger sin lokal. Som medlemmar i föreningen måste vi hjälpas åt att hålla efter den. Alternativet är att köpa de tjänsterna med kraftigt ökade medlemsavgifter som följd. Det vill vi så klart undvika. Alla kallade är hjärtligt välkomna, nedan finns en lista för de vems tur det är nu, men alla på klubben är välkomna på fixardagen, mat ingår!!

Hör gärna av er till, George, 076 323 23 89 om det är något ni har funderat på eller märkt speciellt som bör fixas eller har möjlighet med spetskompetens 😊 jag jobbar dagtid, men annars mest tillgänglig.

Tidigare år har medlemmarna bjudits in till fixardagarna. Detta har resulterat i att ca 7-10 personer städat, krattat löv, putsat och fejat. Ofta samma 7-10 personer varje år. I längden är det så klart inte önskvärt eller hållbart. Sedan ett år tillbaka kallar styrelsen istället ca 20 individer av klubbens medlemmar till höstens fixardag och med tanke på hur mycket som nu blir gjort och hur fort det går så är det framtidens melodi.

I vår är fixardagen fastställd till lördagen 4 Maj kl 1100. Nedanstående kallade individer kommer, efter att ha närvarat, sedan inte att kallas förrän ansvaret gått "laget runt". Om man har förhinder är det den kallade individens ansvar att kontakta en ersättare som deltar i fixardagen. Vad gäller knattarna så fullgör föräldrarna uppgiften åt sina barn.

Ur Tai Chin:

Pauli Liestalo
Niklas Rickö
Thomas Persson

Ur karaten:

Arslan Tursic
Virpi Alajarva
Alex Green
Simon Höschler
Shaheer Malik
Pertti Minkinnen
Fredrik Axelsson
Johan Einevik

Ur knattekaraten:

Alvin Abazi
Julian Lund
Tadas Deniusis
Felipe Molina Marchese
Sigge Jacobsson
Fransisco Perez
Alva Karlsson
Maja Allebjer
Kong-Tap Nuantang

Årsmöte för IF Skövde Karate Kai
2019-01-03 17:35
Den 2 februari (en lördag) kl 1230 hålls årsmötet för vår förening. Alla medlemmar kallas för att närvara. Mötet tar ca 1½-2 timmar. Ingen behöver vara rädd för att överraskande bli invald till något. Valberedningen har kontaktat kandidaterna i förväg. Välkomna!

Preliminär dagordning:

DAGORDNING vid ÅRSMÖTE 2019-02-02 kl 12.30

PLATS: KLUBBLOKALEN, SKÖVDE

 

§ 1                Mötets öppnande

§ 2                Upprop och fastställande av röstlängd

§ 3                Mötets utlysning

§ 4                Fastställande av dagordning

 

§ 5                Val av ordförande för mötet

§ 6                Val av sekreterare för mötet

§ 7                Val av två justeringsmän samt två rösträknare

 

§ 8                Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

 

§ 9                Styrelsens resultat- och balansräkning för 2018

 

§ 10              Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning                        under 2018

 

§ 11              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid                          revisionen avser, 2018

 

§ 12              Budget för 2019

 

§ 13              Fastställande av medlemsavgifter för 2019 och                            diskussion om medlemsavgift för 2020

 

§ 14              Val av

 

a)   två ledamöter i styrelsen för en tid av tre (3) år

b)  minst två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av tre (3) år för 1/3 av styrelsen

c)  lämpligt antal suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år

 

§ 15            Val av två revisorer och en suppleant för en tid av                          ett (1) år.

 

§ 16              Val av valberedning (tre personer varav en är                                sammankallande) för 2019.

 

§ 17              a) Val av ombud till SBKF möten.

          b)  Val av ombud till Region Väst, SBKF möten.

          c)  Val av ombud till VIF möten.

          d)  Val av ombud till SKK möten.

          e)  Val av ombud till SWTCCA möten.

 

§ 18              Behandling av förslag som väckts eller inlämnats till                     styrelsen av röstberättigad medlem minst 25 dagar,                      dock för förslag om stadgeändring eller                                    upplösning av föreningen senast 30 dagar, före                          mötet.

 

§ 19              Övriga frågor   

 

§ 20              Mötets avslutande

Idrottsgalan 2019
2018-10-17 07:09

Kallelse till höstens fixardag
2018-10-12 16:35
Tidigare år har medlemmarna bjudits in till fixardagarna. Detta har resulterat i att ca 7-10 personer städat, krattat löv, putsat och fejat. Ofta samma 7-10 personer varje år. I längden är det så klart inte önskvärt eller hållbart. Sedan ett år tillbaka kallar styrelsen istället ca 20 individer av klubbens medlemmar till höstens fixardag och med tanke på hur mycket som nu blir gjort och hur fort det går så är det framtidens melodi. 

I höst är fixardagen fastställd till söndagen 18 november kl 1100. Nedanstående  kallade individer kommer, efter att ha närvarat, sedan inte att kallas förrän ansvaret gått "laget runt". Om man har förhinder är det den kallade individens ansvar att kontakta en ersättare som deltar i fixardagen. Vad gäller knattarna så fullgör föräldrarna uppgiften åt sina barn.

Föreningen äger sin lokal. Som medlemmar i föreningen måste vi hjälpas åt att hålla efter den. Alternativet är att köpa de tjänsterna med kraftigt ökade medlemsavgifter som följd. Det vill vi så klart undvika. Alla kallade är hjärtligt välkomna, liksom de som inte kallas men som ändå vill vara med och dra ett strå till stacken. 

Ur Tai Chin:

Aviva Hansson

Mattias Hansson

Åke Sandberg

 

Ur karaten:

Andreas Fogelqvist

Arslan Tursic

George Wiil

Virpi Alajarva

Erik Liikanen

My Liikanen

Barat Ghulami

Ola Palmquist

 

Ur knattekaraten

Noel Allendor

Christian Meller

Adrian Törnqvist

Alvin Abazi

Erik Gol

Theo Zier

Jonathan Östholm

Miski Ibrahim

Nova Ferm grip

 


Ordning i våra lokaler
2018-09-16 11:28
Vi behöver alla hjälpa till med att hålla ordning i vår förenings lokaler. Det är tyvärr så att någon annan inte kommer att tömma soptunnor, papperskorgar, sätta på och tömma diskmaskinen med mera. Vår gemensamma lokal är ju vårt gemensamma ansvar. Ta en titt när du är på väg ut. Behöver soptunnan i köket tömmas? Det står en grön stor soptunna utanför entrén att tömma den i. Är diskmaskinen full? Sätt på den? Är den färdig? Plocka ur den. Finns det tomma förpackningar i entrén och du har vägarna förbi en återvinningstation? Ta med dem. Tack för hjälpen att hålla våra lokaler i gott skick! 
Kallelse till vårens fixardag lördagen 28 april
2018-03-27 07:18
Tidigare år har medlemmarna bjudits in till fixardagarna. Detta har resulterat i att ca 7-10 personer städat, krattat löv, putsat och fejat. Ofta samma 7-10 personer varje år. I längden är det så klart inte önskvärt eller hållbart. I höstas kallade styrelsen istället 25 individer av klubbens medlemmar till höstens fixardag och med tanke på hur mycket som blev gjort och hur fort det gick så är det framtidens melodi. 

I vår är fixardagen fastställd till lördagen 28 april kl 1000. Lördagsträningen i karate för vuxna kl 1030 den dagen utgår. Nedanstående 25 kallade individer kommer, efter att ha närvarat, sedan inte att kallas förrän ansvaret gått "laget runt". Om man har förhinder är det den kallade individens ansvar att kontakta en ersättare som deltar i fixardagen. Vad gäller knattarna så fullgör föräldrarna uppgiften åt sina barn.

Föreningen äger sin lokal. Som medlemmar i föreningen måste vi hjälpas åt att håla efter den. Alternativet är att köpa de tjänsterna med kraftigt ökade medlemsavgifter som följd. Det vill vi så klart undvika. Alla kallade är hjärtligt välkomna, liksom de som inte kallas men som ändå vill vara med och dra ett strå till stacken.

Ur Tai Chin:
Anna Jäppinen
Johnny Larsson
Åke Sandberg
Anders Persson
Helena Jern

Ur Karaten:
Alex Ahlström
Angela Aljaber
Kimmy Hjalmarsson-Hektor
George Wiil
Ola Palmquist
Samuel Meyner
Olgierd Sitarski
Jonathan Östholm
Josefin Hansson
Bass Witthavaratana

Ur knattekaraten
Sara Magnusson
Kong Tap Nuantang
Alexander Åberg
Agnes Johansson
Jesper Persson
Vidar Isaksson
Erik Gol
Lina Wallgren
Yakub Can
Victor Garcia Härefeldt

Uppföljning medlemsmötet
2018-02-26 22:03
Tack för bra engagemang och frikostigt delande av dina åsikter tidigare i år.
Våra tankar är sammanställda och finns på klubben.

Jag finner ett behov att diskutera några av svaren för att förstå om vi är på rätt spår.
Mitt förslag är att ta det "i samband" med årsmötet lördagen den 2 mars 2018. 
Hoppas du har tid att närvara och diskutera klart bland annat innebörden av att klubben är öppen för alla.

Inbjudna: du som deltog den 16 januari och du som inte hann då, men vill deltaga nu eftersom du bryr dig om vår förening. 
Från 13 år.

/ shihan Virpi
Nyheter från våra grupper
Tai Chi, 06/12 12:53 
Tai Chi, 06/12 12:39 
Tai Chi, 06/12 12:27 
Knattar, 22/11 18:10 
Tai Chi, 21/11 20:08